קניית רכבים

קניית רכבים ישנים לגריסה לכל גרוטאה יש כתובת כמות הפסולת עולה ביחס ישר לעליה ברמת החיים. כחלק שוטף מניהול ישובים ושמירת הסביבה עולה גם הצורך לתחזק מערכות פינוי פסולת וכלי רכב לפירוק וגריטה. חלקן של Read more…

By carmi987, ago
דילוג לתוכן