פירוק רכבים

פירוק רכבים פירוק רכב – הינו תחום שתורם רבות לאיכות הסביבה.  אנו מפיקים תועלת רבה משימוש בכלי רכב ומנגד יש את התוצאות העגומות של פגיעתם הרעה במקרים של תאונות. אך יש עוד כמה פקטורים במשוואה זו: זיהום אוויר לא מבוטל, הגורם נזק סביבתי בכלל ובריאותי בפרט. ויש כמובן את האלמנט הכלכלי של רכב שעומד בחניה […]